โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี

 

พันธกิจ

 

พัฒนาจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนในพื้นที่เขตบริการได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง  และมีคุณภาพ

 

ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมบนพื้นฐานวัฒนธรรม  

 

ได้อย่างมีความสุข ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

 
Online:  1
Visits:  171,429
Today:  142
PageView/Month:  6,107