โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี

 

ประวัติโรงเรียน   


โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี เดิมชื่อโรงเรียนบ้านวังกะ ขุนกลันทปุระพงษ์ นายอำเภอวังกะเป็นผู้สร้าง โดยขอแรงราษฎรในตำบลหนองลู
ร่วมกันถากถางเพราะเดิมเป็นป่ารกร้างได้เริ่มสร้างตั้งแต่ วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๔๗๗ เสร็จเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๔๗๘

เริ่มเปิดใช้อาคารสอนตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๘ เป็นต้นมา และได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนอนุบาลสังขละบุรีตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษากาญจนบุรีเมื่อวันที่  ๒๒  เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๒

ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่  ๑๑๗    หมู่ที่   ๓     (บ้านไหล่น้ำ)    ตำบลหนองลู     อำเภอสังขละบุรี

จังหวัดกาญจนบุรี  ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลวังกะ อยู่ในเขตชุมชนขนาดใหญ่  ประกอบด้วยหน่วยงานทางราชการและศูนย์การค้า

 
Online:  1
Visits:  228,331
Today:  33
PageView/Month:  9,280