โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรของเครือข่ายหนองลู-ไล่โว่

3 มิถุนายน 2565

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรของเครือข่ายหนองลู-ไล่โว่ นำโดยประธารศูนย์เครือข่าย นายพีรฉัตร น้อยเคียง พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนในเครือยข่าย ได้ให้ความรู้ในด้านต่างๆในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มศักยภาพและกิจกรรมต่างที่ทำให้ครูสานสัมพันธ์ไมตรี เพื่อนำไปสู่ความเข็มแข็งสามัคคีของเครือข่ายหนองลู่-ไล่โว (พิธีการเปิดอบรม)  

ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้นักเรียน ตามครบกำหนดฉีดเข็ม 2 พร้อมกับฉีดเข็มที่ 1

3 มิถุนายน 2565

วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 โรงพยาบาลสังขละบุรี ได้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้นักเรียน ตามครบกำหนดฉีดเข็ม 2 พร้อมกับฉีดเข็มที่ 1 ให้กับนักเรียนที่มีความประสงค์รับวัคซีน      

กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน 2565

3 มิถุนายน 2565

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรีได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน เพื่อจัดหานักเรียนที่เป็นผู้นำในการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยวิธีการเลือกตามหลักประชาธิปไตย ให้นักเรียน ระดับชั้น ป.1-ป.6 ได้ใช้สิทธิ์ในการเลือกประธานนักเรียนของโรงเรียน                    

วันงดสูบบุหรี่โลก โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

3 มิถุนายน 2565

วันงดสูบบุหรี่โลก ตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี โดยเริ่มมีการจัดงานตั้งแต่ปี ค.ศ.1988 โดยองค์การอนามัยโลก เนื่องจากเล็งเห็นอันตรายของบุหรี่ต่อสุขภาพ ของผู้สูบบุหรี่และผู้ไม่สูบบุหรี่แต่ได้รับควันบุหรี่ การจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลกก็เพื่อกระตุ้นให้ผู้สูบบุหรี่เลิกสูบ และให้รัฐบาลชุมชนและประชากรโลก ตระหนักถึงความสำคัญและเข้าร่วมกิจกรรม ดังนั้น โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ) จึงได้จั ...

รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 18/2565 ประจำวันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565

3 มิถุนายน 2565

รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 18/2565 ประจำวันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565    

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมหนุนเสริมโรงเรียน โครงการพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลภาค

3 มิถุนายน 2565

       การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมหนุนเสริมโรงเรียน โครงการพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลภาคกลางฯ โดยกศส. เครือข่ายการจัดการศึกษาหนองลู - ไล่โว่ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมการหนุนเสริมโรงเรียน โครงการพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลภาคกลางฯ โดยความร่วมมือของเครือข่ายสังขละบุรีและโครงการพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล โดยมีคณะวิทยา ...
 
Online:  2
Visits:  242,652
Today:  230
PageView/Month:  251