โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี

 

นายพีรฉัตร  น้อยเคียง

ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
 

เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
 

กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา
กลุ่มสาระฯ  ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระฯ ศิลปะ ทัศนศิลป์
กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ
กลุ่มสาระฯ พละศึกษา
กลุ่ม ปฐมวัย


  

          

สถานศึกษาในสังกัด
สพป.กจ.3
 


  

+++ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี +++

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการเปิดเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ) ฉบับที่ 9 เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid 19)
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ) ฉบับที่ 8 เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid 19)
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ) ฉบับที่ 7 เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid 19)
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ) ฉบับที่ 6 เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid 19)
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ) ฉบับที่ 4 เรื่องการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อโคโลน่า 2019
การเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 ณ ที่ตั้งของโรงเรียน (On site)
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี เรื่อง การเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2564
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี เรื่องการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)
การจัดซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการเรียนฟรี 15

ประเภทของข่าวสารหรือบทความ
กิจกรรมโรงเรียน
91 ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
11/5/2565 20:25:00
ครูปราชญ์นันท์ ปั้นประณต
 

 
 

 

        
      
  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

 
Online:  1
Visits:  228,352
Today:  54
PageView/Month:  9,301